Ε. Θ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 7ΟΥ

Ψηφιακός σχεδιασμός κτιρίου -Σχεδιασμός ψηφιακού κτιρίου

7ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4127
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Περίοδος: 
Χειμερινή
Περιοχή: 
Τομέας ΙΙΙ
Τύπος Διδασκαλίας: 
Σύνθεσης και Θεωρίας

Α) Σχεδιασμός ψηφιακού/οιονεί κτιρίου (virtual building) με την επόμενη ακολουθία : ψηφιακό σχέδιο κτιρίου (μέσω γεωμετρικού cad) --> 3Δ ομοίωμα, με στοιχεία φωτοφυσικότητας --> εξαγωγή/μετατροπή των δεδομένων του 3Δ ομοιώματος σε μορφότυπο οιονεί τεχνολογίας --> 'βίωση' του σχεδίου σε περιβάλλον οιονεί πραγματικότητας (virtual reality, augmented reality, mixed reality). Τα λογισμικά που μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε αυτή τη διαδικασία περιλαμβάνουν AutoCAD, 3DS, Rhino, Maya, με μετατροπή του σχεδίου σε κατάλληλο μορφότυπο, ώστε να μπορεί να μεταφερθεί και να οπτικοποιηθεί στο σύστημα virtual reality που διαθέτει η Σχολή ΑΜ.

Β) Ψηφιακός σχεδιασμός κτιρίου / πληροφορικό ομοίωμα κτιρίου (building information modelling -ΒΙΜ), που αποσκοπεί στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό του κτιρίου, από τα αρχικά στάδια μέχρι την κατεδάφιση. Ο σχεδιασμός δεν είναι πλέον γεωμετρικός, αλλά χρησιμοποιεί πληροφορικά ομοιώματα μερών κτιρίου (AEC), τα οποία φέρουν πλήθος ιδιοτήτων, μεταξύ των οποίων υλικά και ιδιότητές τους, τρόπου και χρόνου κατασκευής, ηχο- και θερμο- μόνωσης, ανακύκλωσης, κλπ. Τα λογισμικά που μπορεί να χρησιμοποιηθούν περιλαμβάνουν τα Revit και ArchiCAD, και σε περιορισμένο βαθμό το AutoCAD Architecture. Το 'σχέδιο' μέσα από τις δύο αυτές πορείες λαμβάνει νέες υποστάσεις και νέους ρόλους, που δεν περιορίζονται στην παρουσίαση ή στην κατασκευή, αλλά και στη διαχείριση της λειτουργίας του κτιρίου, κλπ.

Συζητώνται επίσης σχετικά διεθνή πρότυπα, όπως IFC, Uniformat, ISO 10303, κα.

Διδάσκων