Ε. Θ. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 6ΟΥ

Ερευνώντας την Πόλη: Διαδρομές από τη "Μεγάλη Εικόνα" στις Τοπικές Καθημερινότητες

6ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4117
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Δεν θα διδαχθεί στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος
Περιοχή: 
Τομέας II
Τύπος Διδασκαλίας: 
Σύνθεσης και Θεωρίας

Ο δημόσιος χώρος της σύγχρονης πόλης. Διερεύνηση επιλεγμένων περιπτώσεων αναπλάσεων κεντρικών περιοχών πόλεων στον ευρωπαϊκό χώρο. Ανάλυση του χαρακτήρα της αρχιτεκτονικής στο δημόσιο χώρο. Σύγχρονες αναγνώσεις του δημόσιου χώρου.

Δεν θα διδαχθεί στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος