Ε. Θ. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 6ΟΥ

Ακουστική και Σχεδιασμός Χώρων Ακρόασης

6ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4235
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Δεν θα διδαχθεί στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος
Περιοχή: 
Τομέας IV
Τύπος Διδασκαλίας: 
Σύνθεσης και Θεωρίας

Το φυσικό φαινόμενο του ήχου και η αντίληψη του. Η συμπεριφορά του ήχου σε κλειστό χώρο. Σχεδιασμός αιθουσών ακρόασης ομιλίας. Σχεδιασμός αιθουσών ακρόασης μουσικής. Σχεδιασμός πολυλειτουργικών αιθουσών. Αίθουσες ακρόασης μουσικής του 21ου αιώνα. Συμπεράσματα.

Δεν θα διδαχθεί στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος