Ε. Θ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 7ΟΥ

Εννοιολογική Προσέγγιση Σχεδιαστικών Προβλημάτων

7ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4015
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Περίοδος: 
Χειμερινή
Δεν θα διδαχθεί στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος
Περιοχή: 
Τομέας ΙΙΙ
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης
Ώρες Διδασκαλίας: 
Τρίτη 15.30-18.15 (κτ. Τοσίτσα, αμφ. Τ412.1)

Επεξεργασία συνθετικών θεμάτων ειδικού χαρακτήρα, μικρής σχετικά κλίμακας που υποστηρίζονται από θεωρητική προσέγγιση. Παραδειγματικά θέματα αποτελούν χώροι καταστημάτων ή μικρών κοινόχρηστων λειτουργιών. Εναλλακτικά επιχειρείται η διατύπωση και προσδιορισμός ενός συγκεκριμένου εννοιολογικού προβλήματος που αφορά την Αρχιτεκτονική όπως για παράδειγμα η έννοια του κενού και η διερεύνηση του μέσω μικρών ασκήσεων, με έμφαση στη δομή, συγκρότηση και νοηματοδότηση χώρων στην ευρύτερη τους έννοια, πέρα από τον κτιριακό προσδιορισμό τους.Nike Sneakers

Δεν θα διδαχθεί στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος