Ε. Θ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 7ΟΥ

Εννοιολογική Προσέγγιση Σχεδιαστικών Προβλημάτων

7ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4015
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Περίοδος: 
Χειμερινή
Δεν θα διδαχθεί στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος
Περιοχή: 
Τομέας ΙΙΙ
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης
Ώρες Διδασκαλίας: 
Τρίτη 15.30-18.15 (κτ. Τοσίτσα, αμφ. Τ412.1)

Επεξεργασία συνθετικών θεμάτων ειδικού χαρακτήρα, μικρής σχετικά κλίμακας που υποστηρίζονται από θεωρητική προσέγγιση. Παραδειγματικά θέματα αποτελούν χώροι καταστημάτων ή μικρών κοινόχρηστων λειτουργιών. Εναλλακτικά επιχειρείται η διατύπωση και προσδιορισμός ενός συγκεκριμένου εννοιολογικού προβλήματος που αφορά την Αρχιτεκτονική όπως για παράδειγμα η έννοια του κενού και η διερεύνηση του μέσω μικρών ασκήσεων, με έμφαση στη δομή, συγκρότηση και νοηματοδότηση χώρων στην ευρύτερη τους έννοια, πέρα από τον κτιριακό προσδιορισμό τους.

Δεν θα διδαχθεί στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος