Ε. Θ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ 5ΟΥ

Θεωρία και Σχεδιασμός της Επανάχρησης

5ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4030
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Περίοδος: 
Χειμερινή
Περιοχή: 
Τομέας Ι
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης
Ώρες Διδασκαλίας: 
Τετάρτη 15.30-18.15 (κτ. Αβέρωφ, αιθ. Α101)

Ανάπτυξη του προβληματισμού της ένταξης νέων χρήσεων σε παλαιά κτίρια και της πολλαπλότητας των απόψεων γύρω από το ζήτημα της επανάχρησης της αρχιτεκτονικής του παρελθόντος. Εξοικείωση με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων για την επιλογή της νέας χρήσης και του είδους της επέμβασης που πραγματοποιείται με σύγχρονο αρχιτεκτονικό λεξιλόγιο, μετά από ανίχνευση της ιστορίας τους και κατανόηση της δομής, της μορφής και της αξίας τους.

Δεν θα διδαχθεί στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος