Ε. Θ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ 7ΟΥ

Αεροσταθμοί και Αεροδρόμια: Η Ποιητική, ο Προγραμματισμός και η Οργάνωσή τους

7ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4031
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Περίοδος: 
Χειμερινή
Περιοχή: 
Τομέας Ι
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης
Ώρες Διδασκαλίας: 
Παρασκευή 12.00-14.45 (κτ. Τοσίτσα, γραφεία Τομέα 1, Τ201)

Το μάθημα εκκινεί από την γοητεία της πτήσης και του ταξιδιού αφενός και από την ιδιαίτερη σημασία των αερομεταφορών στον σημερινό κόσμο αφετέρου, (και στην πατρίδα μας βεβαίως λόγω, κυρίως, της γεωμορφολογίας της), για να αναπτυχθεί στην συστηματική εξέταση όλων των διεπιστημονικού χαρακτήρα βασικών συνιστωσών, πού συγκροτούν το περιβάλλον σχεδιασμού του σύγχρονου αεροδρομίου. Εξετάζονται ζητήματα τεχνολογίας και οικονομίας των αερομεταφορών, εξέλιξης των αεροσκαφών, γενικού σχεδίου τού αερολιμένα (master plan), τυπολογίας και αρχιτεκτονικής των τερματικών σταθμών επιβατών και τονίζονται οι ισχυρότατες συστημικές αλληλεξαρτήσεις μεταξύ τους. Η θεώρηση εγγράφεται στο γενικότερο πολιτιστικό και κοινωνικό πλαίσιο και θίγονται ειδικότερα οι σχέσεις και οι επιδράσεις τού αεροδρομίου στο τοπίο, στο περιβάλλον και στην πολεοδομική ανάπτυξη.

Διδάσκουσα