Ε. Θ. ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 7ΟΥ

Αρχές αντισεισμικού σχεδιασμού φορέων από οπλισμένο σκυρόδεμα

7ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4171
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Περίοδος: 
Χειμερινή
Δεν θα διδαχθεί στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος
Περιοχή: 
Τομέας IV
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης
Ώρες Διδασκαλίας: 
Τετάρτη 12.00-14.45 (κτ. Μπουμπουλίνας, αμφ. Μ318)

Έδαφος θεμελιώσεως και ειδικά θέματα θεμελιώσεων, μέθοδοι θεμελιώσεως. Αντιστηρίξεις εκσκαφών, προβλήματα και μέθοδοι αντιστηρίξεων. Φέρων οργανισμός και αρχιτεκτονικός σχεδιασμός. Συνήθη κτιριακά έργα και ο φέρων οργανισμός. Σεισμός. Σεισμικός αρμός. Μορφή του κτιρίου σε κάτοψη και κατά την έννοια του ύψους. Είδη, θέση και διάταξη φερόντων στοιχείων. Ειδικές περιπτώσεις: Μαλακός όροφος, φυτευτά υποστυλώματα, μεταβολή δυσκαμψίας. Δομικό διάφραγμα και περιορισμοί.

Διδάσκοντες