Ε. Θ. ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 7ΟΥ

Αρχές αντισεισμικού σχεδιασμού φορέων από οπλισμένο σκυρόδεμα

7ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4171
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Περίοδος: 
Χειμερινή
Περιοχή: 
Τομέας IV
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης
Ώρες Διδασκαλίας: 
Τετάρτη 12.00-14.45 (κτ. Μπουμπουλίνας, αμφ. Μ318)

Εισαγωγή στο φαινόμενο του σεισμού. Απόκριση των κατασκευών στις σεισμικές δράσεις ανάλογα με το είδος του σεισμού και την μορφή του φορέα. Αρχές διαμόρφωσης του φέροντα οργανισμού κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα για αξιόπιστη συμπεριφορά σε πιθανό σεισμό και ομοιόμορφη απόσβεση της εισαγόμενης σεισμικής ενέργειας. Διαμόρφωση σε κάτοψη και κατά την έννοια του ύψους, ώστε να αποφεύγονται μη κανονικές διατάξεις, μαλακός όροφος, φυτευτά υποστυλώματα, κοντά υποστυλώματα, απότομη μεταβολή δυσκαμψίας σε κάτοψη και καθ’ ύψος, διαφραγματική λειτουργία πλακών, αντισεισμικός αρμός. Θετική και αρνητική επιρροή των τοίχων από οπτοπλινθοδομή εμφατνωμένων σε πλαίσια από οπλισμένο σκυρόδεμα στην σεισμική απόκριση ενός φορέα ανάλογα με την θέση τους. Αναφορά στις συνηθέστερες σεισμικές βλάβες ενός κτιρίου και σε τυπικούς τρόπους επισκευής και ενίσχυσης των βλαβών. Αλληλεπίδραση εδάφους-κατασκευής και διαφορετικοί μέθοδοι θεμελιώσεως ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του κάθε έργου. Αντιστηρίξεις εκσκαφών, προβλήματα και μέθοδοι αντιστηρίξεων.

Διδάσκοντες