Ε. Θ. ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 7ΟΥ

Πλαστική και Νέες Επικοινωνιακές Τεχνικές

7ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4175
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Περίοδος: 
Χειμερινή
Περιοχή: 
Τομέας ΙΙΙ
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης
Ώρες Διδασκαλίας: 
Τρίτη 15.30-18.15 (κτ. Τοσίτσα, αιθ. Τ13)

Ανάλυση δομών και μορφών της οπτικοακουστικής γλώσσας και επικοινωνίας για τη διατύπωση κανόνων σημειολογικής προσέγγισης της Πλαστικής. Η έννοια της «Πλαστικής Διαδρομής» στον αρχιτεκτονικό χώρο με χρήση ψηφιακής εικόνας και ήχου ως πρόσθετης πλαστικής δυνατότητας αναπαράστασης και απεικόνισης, με την εισαγωγή της διάστασης του χρόνου ώστε να υπηρετεί ουσιαστικά την αρχιτεκτονική αντίληψη και σύνθεση.

Διδάσκοντες