Ε. Θ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 8ΟΥ

Α: Η αφίσα ως εργαλείο σύνθεσης και μέσο επικοινωνίας

8ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4027
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Δεν θα διδαχθεί στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος
Περιοχή: 
Τομέας ΙΙΙ
Τύπος Διδασκαλίας: 
Σύνθεσης και Θεωρίας

Εμβάθυνση στο σχεδιασμό στοιχείων που ορίζουν τον αστικό χώρο. Η αφίσα: εργαλεία σύνθεσης, τρόποι επικοινωνίας.

Διδάσκοντες

Δεν θα διδαχθεί στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος