Ε. Θ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 8ΟΥ

Β: Έννοιες και θεωρίες για την οργάνωση του σύγχρονου αρχιτεκτονικού χώρου

8ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4027
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Δεν θα διδαχθεί στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος
Περιοχή: 
Τομέας ΙΙΙ
Τύπος Διδασκαλίας: 
Σύνθεσης και Θεωρίας

Ο φιλοσοφικός και αρχιτεκτονικός λόγος της Ευρωπαϊκής Νεωτερικότητας, από την Αναγέννηση του 15ου αιώνα έως την Σύγχρονη Εποχή. Κριτική εμβάθυνση σε βασικές ιδέες και έννοιες της αρχιτεκτονικής και της φιλοσοφικής σκέψης, όπως αυτές ανιχνεύονται σε επιλεγμένα κείμενα αρχιτεκτόνων, φιλοσόφων και στοχαστών κατά την διάρκεια της παραπάνω περιόδου. Απόπειρα αποκάλυψης και ανάδειξης πιθανών σχέσεων και ανταποκρίσεων του αρχιτεκτονικού λόγου με τον κόσμο των φιλοσοφικών ιδεών και τον πνευματικό πολιτισμό κάθε εποχής, σε άμεση συνάρτηση με το ‘πρόβλημα’ του χώρου. Διερεύνηση της επικαιρότητας των παραπάνω ιδεών και εννοιών για τον εμπλουτισμό των νοηματικών διαστάσεων και την πληρέστερη σύλληψη και οργάνωση του σύγχρονου αρχιτεκτονικού χώρου.

Διδάσκων

Δεν θα διδαχθεί στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος