Ε. Θ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ 6ΟΥ

Β. Το σημείο εκκίνησης: η αναζήτηση της ιδέας στην συνθετική διαδικασία

6ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4082
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Δεν θα διδαχθεί στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος
Περιοχή: 
Τομέας Ι
Τύπος Διδασκαλίας: 
Σύνθεσης και Θεωρίας

Το μάθημα θα επιχειρήσει να παρουσιάσει ζητήματα που αφορούν στην διαδικασία της σύνθεσης, επικεντρώνοντας κυρίως στο στάδιο εκείνο που αναζητείται η ιδέα ως αφετηρία, ως «σημείο εκκίνησης» της δημιουργικής διαδικασίας.

Με κεντρικό άξονα την διερεύνηση του τρόπου που αποσαφηνίζονται οι πολλαπλές και συχνά αινιγματικές εκδοχές της «αρχής» που εκκινεί την αρχιτεκτονική σύνθεση, θα τεθούν ερωτήματα που αναδεικνύουν τη σχέση σκέψης και πράξης, τη μέθοδο, τον ρόλο και την επίδραση των αναπαραστατικών εργαλείων. Θα επιμείνει ειδικά στο ρόλο των τελευταίων, καθώς είναι κρίσιμος, αφού η φύση του εργαλείου επιδρά στη σχέση σκέψης και πράξης, σε κάθε στάδιο της δημιουργικής διαδικασίας.

Το μάθημα θα περιλαμβάνει διαλέξεις και παρουσιάσεις που θα επιχειρήσουν να καλύψουν ένα ευρύ φάσμα συζητήσεων όχι μόνο στην αρχιτεκτονική σύνθεση, αλλά και στο πεδίο των τεχνών (εικαστικές τέχνες, λογοτεχνία, μουσική) με ανάλογους προσκεκλημένους ομιλητές.

Τέλος, εκτός από τις διαλέξεις και τις συζητήσεις θα δοκιμαστεί και πειραματική άσκηση στο σχεδιαστήριο κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

 

Διδάσκων

Δεν θα διδαχθεί στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος