Ε. Θ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ 8ΟΥ

Α: Τρισδιάστατη ψηφιακή απεικόνιση κτιρίου - διερεύνηση xωρική – δομική – αντιληπτική

8ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4032
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Περιοχή: 
Τομέας Ι
Τομέας IV
Τύπος Διδασκαλίας: 
Σύνθεσης και Θεωρίας

Δημιουργία ψηφιακής αναπαράστασης κτιρίου στον Η/Υ με τη βοήθεια προγραμμάτων τρισδιάστατης απεικόνισης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη δυνατότητα προσέγγισης «εκ των έσω», την παράμετρο του φωτός, την έκφραση των υλικών, την υφή και το χρώμα.

Διδάσκοντες