Ε. Θ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ 8ΟΥ

Α. Τρισδιάστατη ψηφιακή απεικόνιση κτιρίου. Διερεύνηση χωρική-δομική-αντιληπτική

8ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4032
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Περιοχή: 
Τομέας Ι
Τομέας IV
Τύπος Διδασκαλίας: 
Σύνθεσης και Θεωρίας

Το μάθημα εστιάζει στη δημιουργία ψηφιακών αναπαραστάσεων κτηρίων στον Η/Υ με τη βοήθεια προγραμμάτων τρισδιάστατης απεικόνισης και επιχειρεί να αναδείξει το εργαλείο ως μέσο περαιτέρω διερεύνησης και κατανόησης της αρχιτεκτονικής σύνθεσης. Στόχος του μαθήματος είναι, μέσω της ψηφιακής απεικόνισης, η ανάπτυξη της αντίληψης και της έρευνας της συγκρότησης των κτηρίων της μελέτης χώρου, του φωτός, των υλικών και του χρώματος. Ως μέσο για την επίτευξη του στόχου του μαθήματος χρησιμοποιείται η εκμάθηση των βασικών χαρακτηριστικών του ψηφιακού τρισδιάστατου χώρου, καθώς και των βασικών εργαλείων που υπάρχουν στα περισσότερα προγράμματα τρισδιάστατης αναπαράστασης. Χρησιμοποιώντας τα εφόδια αυτά οι σπουδαστές θα εργαστούν επιλέγοντας ένα από τα σχετικά προγράμματα τρισδιάστατης μοντελοποίησης που διαθέτει το Εργαστήριο Προσομοίωσης.
Ειδικότερα οι φοιτητές θα κληθούν να δημιουργήσουν το τρισδιάστατο μοντέλο του κτηρίου που έχουν σχεδιάσει στο μάθημα της σύνθεσης του 7ου εξαμήνου και να ερευνήσουν τη δομική του συγκρότηση, παράλληλα με την περαιτέρω επεξεργασία του θέματος, στο μάθημα της σύνθεσης του 8ου εξαμήνου το ίδιο χρονικό διάστημα.

Διδάσκουσα