Ε. Θ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 8ΟΥ

Γ: Σκηνικά τοπία στον δημόσιο χώρο και γραπτός λόγος

8ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4027
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Δεν θα διδαχθεί στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος
Περιοχή: 
Τομέας ΙΙΙ
Τύπος Διδασκαλίας: 
Σύνθεσης και Θεωρίας

Διερεύνηση της  διαδικασίας ‘μετεγγραφών’ από τον  γραπτό Λόγο στον Χώρο με στόχο τον σχεδιασμό μιας κατασκευής. Με αφετηρία επιλεγμένα κείμενα, θα επιχειρηθούν συσχετίσεις νοήματος και  δομής για τον σχεδιασμό της δράσης και του σκηνικού τοπίου που την συν διαμορφώνει, σε συγκεκριμένο (η μη ) τόπο. Η ενεργοποίηση  μηχανισμών  σχεδιασμού ενός χώρου με αφετηρία τον Λόγο εντοπίζεται κυρίως στην θεατρική τέχνη, ωστόσο θα υποστηριχτεί ότι η ιδιότητα του Λόγου να ‘αναπαριστάται’ χωρικά αφoρά και άλλες κατηγορίες κειμένων (δόκιμος λόγος, ποίηση, κα)  Εμβάθυνση σε διαφορετικά κείμενα και ανάδειξη της συνειρμικής ακολουθίας κατά την  απόπειρα να μετεγγραφούν στον Χώρο, έννοιες και αισθήσεις που ενυπάρχουν στον Λόγο.  Στην  κάθε σπουδαστική πρόταση θα αποτυπώνεται  μια προσωπική  διαδικασία ‘απασφάλισης’ της δυναμικής του Λόγου, αποκαλύπτοντας  έτσι μια ερμηνευτική εκδοχή του.

Διδάσκουσα

Δεν θα διδαχθεί στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος