Ε. Θ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ 8ΟΥ

Β: Εμβάθυνση σε Ζητήματα Αρχιτεκτονικής Σύνθεσης. Από το Σχεδιαστήριο στο Γιαπί.

8ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4032
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Περιοχή: 
Τομέας Ι
Τύπος Διδασκαλίας: 
Σύνθεσης και Θεωρίας

Εμβάθυνση σε ζητήματα αρχιτεκτονικής σύνθεσης από την αρχική φάση διατύπωσης της Κεντρικής Ιδέας και των αρχιτεκτονικών προσχεδίων, έως τη φάση των σχεδίων εφαρμογής και το εργοτάξιο.

Δεν θα διδαχθεί στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος