Ε. Θ. ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 8ΟΥ

Το Φανταστικό Μουσείο

8ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4250
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Δεν θα διδαχθεί στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος
Περιοχή: 
Τομέας ΙΙΙ
Τύπος Διδασκαλίας: 
Σύνθεσης και Θεωρίας

Πρόκειται για μια διαχρονική προσέγγιση στην έννοια του Μουσείου σε σχέση με τα σύγχρονα Μουσεία και τις εξελίξεις στη τέχνη.

Διερευνώνται οι χωρικές και εννοιολογικές συνθήκες που ορίζουν τη δημιουργία του Μουσείου, μέσω των σχεδιαστικών προσεγγίσεων των εκθεμάτων και των εκάστοτε πολιτισμικών συμφραζομένων που τα καταδεικνύουν.

Παράλληλα πραγματοποιείται ερμηνεία-εμβάθυνση στο βιβλίο του Α.Malraux "Φανταστικό Μουσείο".

Πρόσβαση - Ορατότητα. Το πεδίο βλεμμάτων - αγωγοί θέασης (C.Scarpa ) - πολλαπλά σημεία οράσεως (M.Duchamp). Η Εικόνα ως τέχνη λειτουργική (Ph.Sherrard, P.Florensky). Walhalla, Leo Von Klenze. Eβραϊκό Μουσείο, D.Libeskind. Μουσείο Guggenheim, Bilbao, F.Gehry.

Δεν θα διδαχθεί στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος