Ε. Θ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ 8ΟΥ

Κατασκευαστική ανάλυση και επέμβαση σε παραδοσιακά κτίρια

8ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4165
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Περιοχή: 
Τομέας IV
Τύπος Διδασκαλίας: 
Σύνθεσης και Θεωρίας

Αναγνώριση και μελέτη των παραδοσιακών οικοδομικών συστημάτων και διατύπωση προτάσεων αποκατάστασης και συντήρησης αντίστοιχων κτηριακών κατασκευών. Επιτόπου μετάβαση σε επιλεγμένο οικισμό, όπου διεξάγεται αποτύπωση και κατασκευαστική ανάλυση συγκεκριμένου κτιρίων. Αναγνώριση των ζημιών και των αιτίων που τις προκάλεσαν και σχεδιασμός πρότασης επανάχρησης και αποκατάστασης των κτιρίων με έμφαση στις μεθόδους επισκευής και ενίσχυσής τους.

Διδάσκοντες