Ε. Θ. ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 8ΟΥ

Πλαστικές κατασκευές και εγκαταστάσεις με χρήση στοιχείων προηγμένης τεχνολογίας

8ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4166
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Περιοχή: 
Τομέας ΙΙΙ
Τύπος Διδασκαλίας: 
Σύνθεσης και Θεωρίας

Πλαστικές διαδραστικές κατασκευές και εγκαταστάσεις (μηχανικές, ρομποτικές, αρθρωτές, μεταλλασσόμενες, κινούμενες κλπ.) για την ανάπτυξη νέων αισθητικών και επικοινωνιακών δυνατοτήτων στο σύγχρονο αρχιτεκτονικό περιβάλλον.

Διδάσκοντες