Ε. Θ. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 8ΟΥ

Γ: Σχεδιασμός και βιώσιμη ανάπτυξη στην πόλη και την περιφέρειά της

8ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4167
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Περίοδος: 
Εαρινή
Περιοχή: 
Τομέας II
Τύπος Διδασκαλίας: 
Σύνθεσης και Θεωρίας

Ζητήματα Θεωρίας και Σχεδιαστικής Πρακτικής στην πόλη και την «περιφέρειά της». Βιώσιμη Ανάπτυξη και Ελληνική Πόλη. Αλλαγές στην κοινωνία και στον χώρο της πόλης και της «περιφέρειάς της». Αλλαγές στο τοπικό παραγωγικό σύστημα και «διαπεριφερειακές» συνεργασίες. Αλλαγές στη δομή και τα χαρακτηριστικά της απασχόλησης. Χαρτογράφηση κοινωνικο-οικονομικών παραμέτρων. Σχεδιασμός και βιώσιμη ανάπτυξη: έρευνα, τεχνολογία, νέες σχεδιαστικές πρακτικές Οι μελέτες περίπτωσης περιλαμβάνουν την αναζήτηση και μεθοδολογική προσέγγιση χωρικών ζητημάτων που αναγνωρίζουν οι σπουδαστές στην πόλη.

Δεν θα διδαχθεί στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος