Ε. Θ. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 8ΟΥ

Α: Σύγχρονες αστικές πολιτικές στον Ευρωπαϊκό χώρο

8ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4167
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Περίοδος: 
Εαρινή
Περιοχή: 
Τομέας II
Τύπος Διδασκαλίας: 
Σύνθεσης και Θεωρίας

Η ευρωπαϊκή πόλη, ως σημαντικό φαινόμενο του ευρωπαϊκού πολιτισμού, κύριο επίκεντρο ανθρώπινων δραστηριοτήτων στο παρόν και στο μέλλον και ως χώρος ανάπτυξης σημαντικών προβλημάτων που απαιτούν εύστοχες δράσεις σχεδιασμού και παρεμβάσεων για τον αστικό χώρο. Σημασία των αστικών πυρήνων των πόλεων. Τα κέντρα ως ουσιαστικός κοινωνικός χώρος. Νέα αστικά τοπία. Δημιουργική διαχείριση και προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς. Αστικός σχεδιασμός για το δημόσιο χώρο. Φυσικό περιβάλλον ως σημαντικό στοιχείο ανάπτυξης του αστικού χώρου. Η διάσταση της αειφορίας.

Διδάσκουσα