Ε. Θ. ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ 8ΟΥ

Ταυτότητα, Διαφορετικότητα, Χώρος

8ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4199
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Περιοχή: 
Τομέας Ι
Τομέας II
Τομέας ΙΙΙ
Τύπος Διδασκαλίας: 
Σύνθεσης και Θεωρίας

Προσέγγιση του δημόσιου χώρου, με τα πολλαπλά περιεχόμενά του (υλικός χώρος, χώρος αναπαράστασης, χώρος δημόσιας πρόσβασης, διεκδίκησης και συμμετοχής), που αποτελούν σήμερα σημαντικό αντικείμενο σχεδιασμού, καθώς και πολιτικό επίδικο με σύνθετες συνδηλώσεις, οι οποίες γίνονται ακόμη συνθετότερες στη συγκυρία της κρίσης. Βασικός στόχος του μαθήματος είναι τα ζητήματα αυτά να (επαν)εξεταστούν από την οπτική του φύλου, αναδεικνύοντας έτσι τη σημασία που έχει το φύλο για την οργάνωση και τη διαμόρφωση του χώρου, αλλά και, αντίστροφα, ο χώρος για την κατασκευή του φύλου και τη συγκρότηση έμφυλων ταυτοτήτων

Διδάσκουσα