Ε. Θ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ 9ΟΥ

Κίνηση και Αρχιτεκτονική – Αρχιτεκτονικές Διαδρομές στον Ψηφιακό Χώρο

9ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4186
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Περίοδος: 
Χειμερινή
Περιοχή: 
Τομέας Ι
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης

Διερεύνηση της κίνησης ως στοιχείο ανάλυσης και σύνθεσης του αρχιτεκτονικού χώρου. Η κίνηση αντιμετωπίζεται όχι μόνο ως συνθήκη λειτουργικής διασύνδεσης δραστηριοτήτων και ενοτήτων αλλά ως συνθετική συνθήκη συγκρότησης της αντίληψης που αποκαλύπτει και καθορίζει σχέσεις και ποιότητες χώρου ως αναπόσπαστο τμήμα της αρχιτεκτονικής πρότασης. Επιλέγονται παραδείγματα υλοποιημένα ή όχι στα οποία η κίνηση αποτελεί σημαντικό στοιχείο της συνθετικής διαδικασίας και αναλύεται και αναδεικνύεται το στοιχείο της κίνησης μέσω στατικών αναπαραστάσεων. Σε δεύτερη φάση η ανάλυση και η ανάδειξη της κίνησης υλοποιείται με τη χρήση δυναμικών αναπαραστάσεων, μέσω της πλοήγησης σε τρισδιάστατο ψηφιακό μοντέλο και τη δημιουργία animation με προσθήκη ήχων, εικόνων, αποσπασμάτων ταινιών και άλλων στοιχείων που βοηθούν στην κατανόηση των χαρακτηριστικών του ψηφιακού χώρου που δεν ήταν δυνατό να εκφραστούν ή να γίνουν αντιληπτά στις στατικές αναπαραστάσεις. Υποδεικνύεται η δυνατότητα επέμβασης στον ψηφιακό χώρο ακόμα και με μη ρεαλιστικό τρόπο προκείμενου η αντίληψη να μην περιοριστεί στην αναπαραγωγή του οπτικού φαινομένου αλλά να προσεγγίσει και να μεταφέρει την βιωματική σχέση με τον χώρο, σε πολλαπλά επίπεδα εντυπώσεων και συναισθημάτων.

Δεν θα διδαχθεί στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος