Ε. Θ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ 9ΟΥ

Ψηφιακή Τεκμηρίωση και Διαχείριση Πληροφορίας στο Σχεδιασμό και την Κατασκευή

9ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4118
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Περίοδος: 
Χειμερινή
Περιοχή: 
Τομέας IV
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης
Ώρες Διδασκαλίας: 
Τετάρτη 15.30-18.15 (κτ. Τοσίτσα, αιθ. Τ307)

Ψηφιακός σχεδιασμός, παραγωγή και κατασκευή. Έννοιες, παραδείγματα και εργαλεία που αποδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο η διαχείριση πληροφορίας κατά τον σχεδιασμό και την κατασκευή αλλάζει το τοπίο της συνθετικής επεξεργασίας ενός αρχιτεκτονικού θέματος. Οι ψηφιακές τεχνολογίες τοποθετούν πλέον τον αρχιτέκτονα στο κέντρο της κατασκευαστικής διαδικασίας: Η πληροφορία που παράγεται κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού συνιστά πληροφορία παραγωγής και κατασκευής μερών ή του συνόλου του κτιρίου.

Διδάσκουσα