Ε. Θ. ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ 9ΟΥ

Τόποι και Ομάδες Γυναικών

9ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4335
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Δεν θα διδαχθεί στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος
Τύπος Διδασκαλίας: 
Σύνθεσης και Θεωρίας

Χαρτογράφηση της μετατόπισης της σύγχρονης προβληματικής για το σώµα από τη θεώρηση του ως στατικού, ενιαίου, δεδοµένου και ‘φυσικά’ δοσµένου στην αποδοχή του ως συνεχώς μεταβαλλόμενου, ενδεχοµενικού και ανοικτού σε επαναπροσδιορισµό και πολιτική αναδιαπραγμάτευση. Η κριτική αυτή (ανα)θεώρηση του σώµατος συμβάλλει δημιουργικά στον εμπλουτισμό του αρχιτεκτονικού προβληματισμού και στον επαναπροσδιορισµό της σχέσης σώµατος και αρχιτεκτονικής.

Δεν θα διδαχθεί στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος