Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 4

4o Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4221
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
8

Συγκρότημα κατοικιών: Σχεδιασμός μικρού συγκροτήματος κατοικίας κατ΄έκταση ή καθ΄ύψος (όπως μικρή πολυκατοικία). Η σχέση της μονάδας με το σύνολο. Κλειστοί και υπαίθριοι χώροι, ιδιωτικοί και δημόσιοι χώροι. Τυποποίηση, επανάληψη και διαφοροποίηση. Λειτουργικές και κατασκευαστικές ζώνες. Η αναγνωσιμότητα του συνόλου και η ένταξη στο περιβάλλον. Εφαρμογή σε θέμα συλλογικής κατοικίας.

Διδάσκοντες

Κοινωνική κατοικία – Συμμετοχικός Σχεδιασμός: Η έμφαση δίνεται στην κατανόηση διαφορετικών τρόπων ζωής και στη χωρική – αρχιτεκτονική τους έκφραση. Αντί για τον ένα και μοναδικό τύπο για τις προκαθορισμένες ανάγκες του λεγόμενου ‘μέσου χρήστη’ ή της ‘τυπικής οικογένειας’, ερευνούνται πολλαπλές ομάδες πυρήνων κατοικίας που να απαντούν στις πολλαπλές και διαφορετικές ανάγκες των πολλαπλών και διαφορετικών υποκειμένων και ομάδων, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητές τους—οικονομικές, κοινωνικές, πολιτισμικές, εθνικές, φυλετικές, ηλικιακές, φύλου και σεξουαλικότητας.