Ειδικά θέματα Ζωγραφικής και Πλαστικής 4ου

4o Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4223
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Περίοδος: 
Εαρινή

Εκδήλωση των χρωμάτων με αντιθέσεις, διαιρέσεις, αναμίξεις, εντάσεις, συνδέσεις, ουδετεροποιήσεις. Σχετικότητα των χρωμάτων. Ζωγραφική ερμηνεία του δημόσιου χώρου.

Διδάσκων

Τοπο-ειδικές (site-specific) εγκαταστάσεις σε φυσικό μέγεθος (κλίμακας 1/1), που επισημαίνουν/σχολιάζουν τις ιδιαίτερες ποιότητες του δημοσίου χώρου και αναδεικνύουν το κοινωνικό πλαίσιο που τις διέπει. Το μάθημα Πλαστική 4 διερευνά:

  1. Την κατανόηση της έννοιας “παρέμβαση” μέσα από σειρά ασκήσεων.
  2.  Την σημασία της “ένταξης” ως καλλιτεχνική πράξη στο δημόσιο χώρο
  3. Την έννοια του συμμετοχικού σχεδιασμού.
  4. Την δημιουργία της δημόσιας σφαίρας.

Διδάσκοντες