Ειδικά θέματα Ζωγραφικής και Πλαστικής 4ου

4o Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4223
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Περίοδος: 
Εαρινή

Εκδήλωση των χρωμάτων με αντιθέσεις, διαιρέσεις, αναμίξεις, εντάσεις, συνδέσεις, ουδετεροποιήσεις. Σχετικότητα των χρωμάτων. Ζωγραφική ερμηνεία του δημόσιου χώρου.

Διδάσκων

Πλαστικές εφαρμογές σε πολλαπλά μέσα και υλικά, με χρήση και νέων τεχνολογιών απεικόνισης και αναπαράστασης στον αρχιτεκτονικό χώρο.

Διδάσκοντες