Ε. Θ. Ιστορίας και Θεωρίας 5ου

5ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4026
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Περίοδος: 
Χειμερινή

Το μάθημα πραγματεύεται την ιστορία της Αρχιτεκτονικής στην Ευρώπη κατά τον λεγόμενο "μακρύ" 19ο αιώνα (1750 έως αρχές 20ου), εποχή κατά την οποία παγιώνονται τα διδάγματα του Διαφωτισμού, τα οποία σε συνδυασμό με τις κατά τόπους εθνικές συντεταγμένες διαμορφώνουν την συνείδηση του μοντέρνου ατόμου ως αστού πολίτη με ταυτότητα πολιτική, κοινωνική, και εθνική.

Δεν θα διδαχθεί στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος

Τέχνη στη Φλωρεντία του 15ου αιώνα ( ζωγραφική, γλυπτική και αρχιτεκτονική). Τέχνη και αρχιτεκτονική των πρώτων 25 χρόνων του 16ου αιώνα, της Ώριμης Αναγέννησης, στη Φλωρεντία και τη Ρώμη. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες και αρχιτέκτονες, σημαντικότερα έργα, οι σχέσεις με τις δημιουργίες της ελληνικής και ρωμαϊκής αρχαιότητας.

Διδάσκουσα