Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός 6

6ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4233
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
8

Ένταξη νέας αρχιτεκτονικής δημιουργίας σε υφιστάμενο περιβάλλον με χωρικές ποιότητες, και σημαντικές αρχιτεκτονικές αξίες. Τεκμηρίωση και διατήρηση των αξιών αυτών με αναλυτικό – ερμηνευτικό τρόπο μέσω του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού.

Το θεωρητικό και σχεδιαστικό ζήτημα της ‘ένταξης’ αντιμετωπίζεται όχι σαν ειδική περίπτωση αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, αλλά ως καθολική συνθήκη και γενικότερο θεωρητικό πλαίσιο νοηματοδότησης της αρχιτεκτονικής δημιουργίας σύμφωνα με το οποίο τα αρχιτεκτονικά έργα κατανοούνται και ερμηνεύονται σε σχέση με το κτισμένο και φυσικό περιβάλλον τους και από αυτόν το διάλογο αντλούν το νόημά τους.

Η διερεύνηση των ανωτέρω ζητημάτων αναπτύσσεται μέσα από το σχεδιασμό ενός δημόσιου κτηρίου ενώ η μέθοδος θεωρητικής και σχεδιαστικής προσέγγισης, ανάλογα με την έμφαση στις επιμέρους παραμέτρους, διακρίνεται σε τρεις κατευθύνσεις.

Ένταξη σύγχρονου κτιρίου στο περιβάλλον παραδοσιακών οικισμών και του ευρύτερου φυσικού τοπίου τους και αντιμετώπιση της νέας αρχιτεκτονικής δημιουργίας μέσα από τη μεθοδική ανάλυση και ερμηνεία των αρχιτεκτονικών αξιών και της φυσιογνωμίας του τόπου.

Διδάσκοντες

Ένταξη σε αστικό περιβάλλον ιδιαίτερου αρχιτεκτονικού χαρακτήρα και αντιμετώπιση της νέας αρχιτεκτονικής δημιουργίας μέσα από τη διαχείριση του κενού και των ορίων του χώρου της επέμβασης καθώς και τη μορφή και τις αξίες του αστικού ιστού, διερευνώντας παράλληλα τα ίχνη του χρόνου μέσα από την αναζήτηση της μνήμης και της ιστορίας.

Διδάσκοντες

Θεωρητική και σχεδιαστική διερεύνηση της χωρικής δομής και μορφής υφιστάμενου κελύφους. Σχέση του κελύφους με τον αστικό ιστό και την κοινωνική-πολιτισμική συγκρότηση του ευρύτερου χώρου της πόλης. Σχέση του εσωτερικού χώρου με το κέλυφος και τον εξωτερικό χώρο. Λειτουργική και εννοιολογική διερεύνηση εναλλακτικών δυνατοτήτων μετασχηματισμών των χωρικών δομών και μορφών του κελύφους.

Διδάσκων