Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 6Α

6ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4225
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
6

Εισαγωγή στην έννοια του αντικειμένου καθημερινής χρήσης και μελέτη της γνωστικής περιοχής του επίπλου. Η έννοια του βιοτεχνικού και βιομηχανικού σχεδιασμού. Η ιστορική εξέλιξη του βιομηχανικού σχεδίου και η διαδικασία παραγωγής αντικειμένου. Σχεδιαστική αποτύπωση σειράς αντικειμένων, διερεύνηση των ιστορικών καταβολών της διαμόρφωσής τους, ανάλυση του τρόπου κατασκευής στο Εργαστήριο Προπλασμάτων. Στοιχεία ανθρωπομετρίας και εργονομίας. Εμβάθυνση στο σχεδιασμό αντικειμένων και στην αρχιτεκτονική εσωτερικών χώρων σε υφιστάμενα κελύφη.

Διδάσκων

Μελέτη και σχεδιασμός ξύλινης η μεταλλικής κατασκευής με ιδιαίτερη έμφαση στην αρχιτεκτονική έκφραση σε σχέση με την κατασκευαστική επίλυση, στην ένταξη στο περιβάλλον, στην δυνατότητα προκατασκευής και στην αρτιότητα των κατασκευαστικών λεπτομερειών. Επιλογή από τους σπουδαστές του υλικού κατασκευής, του είδους του φορέα, των υλικών διαμόρφωσης των δαπέδων, στέγασης, των συνδέσεων των μελών μεταξύ τους και του τρόπου μεταφοράς των στοιχείων στην περιοχή κατασκευής του έργου.

Διδάσκοντες