Ε. Θ. Αρχιτεκτονικών Συνθέσεων 6ου

6ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4082
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Δεν θα διδαχθεί στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος

Η λειτουργικότητα έχει αποτελέσει συχνά ακρογωνιαίο λίθο του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, ταυτόχρονα όμως έχει κατηγορηθεί για καταδυνάστευση του τρόπου ζωής των ανθρώπων. Το μάθημα αναλύει τις έννοιες της σχεδιασμένης λειτουργίας και της πραγματικής χρήσης στην αρχιτεκτονική. Οι φοιτητές καλούνται να πραγματοποιήσουν μια σειρά από (εθνομεθοδολογικές) ασκήσεις λεπτομερειακής παρατήρησης και καταγραφής της λειτουργικότητας και χρήσης ενός υπάρχοντος αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, και στη συνέχεια να προτείνουν πιθανές αλλαγές στο σχεδιασμό του.

Δεν θα διδαχθεί στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος

Το μάθημα θα επιχειρήσει να παρουσιάσει ζητήματα που αφορούν στην διαδικασία της σύνθεσης, επικεντρώνοντας κυρίως στο στάδιο εκείνο που αναζητείται η ιδέα ως αφετηρία, ως «σημείο εκκίνησης» της δημιουργικής διαδικασίας.

Διδάσκων

Δεν θα διδαχθεί στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος