Ε. Θ. Οικοδομικής 6ου

6ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4121
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3

Α. Το μάθημα πραγματεύεται την επίδραση των φυσικών καταστροφών – σεισμών στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, από τα ιστορικά δομικά συστήματα έως την σύγχρονη αρχιτεκτονική. Οργανώνεται σε 2 ενότητες.

Διδάσκοντες