Ιστορία και Θεωρία 7 - Εμβαθύνσεις

7ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4215
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
4
Περίοδος: 
Χειμερινή

Συγκρότηση της νέας αρχιτεκτονικής κουλτούρας λόγου και έργου στην Ελλάδα και ειδικότερα στην Αθήνα του 19ου αιώνα σε άμεση αναφορά με την αντίστοιχη διεθνή και ειδικότερα την Δυτικοευρωπαϊκή, κάτω από την επιρροή της οποίας κυρίως αναπτύχθηκε.

Η τέχνη στην Ευρώπη και την Αμερική μετά το 1945 έως σήμερα. Καλλιτεχνικές εκφράσεις και οι σπουδαιότεροι εκπρόσωποί τους. Αισθητική και φιλοσοφική προσέγγιση της σύγχρονης τέχνης.

Δεν θα διδαχθεί στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος

Το μουσειακό τοπίο στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας προσφέρει άφθονο υλικό για τη μελέτη της αρχαίας τέχνης σε άμεση επαφή με τα ίδια τα έργα. Αξιοποιώντας τις γνώσεις που αποκτήθηκαν στα υποχρεωτικά μαθήματα Ιστορίας και Θεωρίας, επιδιώκουμε σε αυτό το μάθημα εμβάθυνσης να προσεγγίσουμε κριτικά τις πολλαπλές νοηματοδοτήσεις επιλεγμένων έργων της αρχαίας ελληνικής και ρωμαϊκής τέχνης (κυρίως γλυπτικής): ως ιστορικών μαρτυριών, ως μέσων κοινωνικοπολιτικής δράσης, ως αισθητικών αντικειμένων, ως τεχνικών επιτευγμάτων και ως μουσειακών εκθεμάτων.

Διδάσκων

Γίνεται εισαγωγή στην ερευνητική παράδοση των αλγοριθμικών προσεγγίσεων του σχεδιασμού και αναπτύσσεται ένα πρότυπο πλαίσιο για την κατανόηση του ρόλου των υπολογιστικών μεθόδων στις δημιουργικές διαδικασίες του σχεδιασμού (σύνθεση και ανάλυση). Εξηγούνται βασικές μαθηματικές έννοιες όπως τα αυτόματα, οι μηχανές Turing, και οι γεννετικές γραμματικές, και γίνεται αναφορά σε αλγοριθμικές προσεγγίσεις του σχεδιασμού (March, Alexander, Hillier, Stiny).