Ε. Θ. Ιστορίας και Θεωρίας 7ου

7ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4258
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Περίοδος: 
Χειμερινή

Θεωρητική και ιστορική προσέγγιση στον τύπο κτιρίου σύνθετων λειτουργιών δημόσιου χαρακτήρα, που αποτελεί αντικείμενο σχεδιασμού στην αρχιτεκτονική σύνθεση 7 και 8. Γενεαλογία, τυπολογική διερεύνηση, συνθετικές αρχές και κριτική ανάλυση παραδειγματικών κτιρίων.sneakers

Δεν θα διδαχθεί στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος