Ε. Θ. Αρχιτεκτονικής Μορφολογίας 7ου

7ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4168
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Περίοδος: 
Χειμερινή

Ιστορική παρουσίαση της σκηνογραφίας από την αρχαιότητα μέχρι τα τέλη του 20ου αιώνα. Η σκηνογραφία κατά τον 20ο ιδιαίτερα αιώνα. Σκηνογραφία και Έλληνες δημιουργοί. Σχέση αρχιτεκτονικής και σκηνογραφίας.

Δεν θα διδαχθεί στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος

Η διαχρονική εξέλιξη του χριστιανικού ναού με εμβάθυνση στον ορθόδοξο χριστιανικό ναό, τη μορφή, την αισθητική, το συμβολισμό του. Η σύγχρονη χριστιανική ναοδομία τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες χώρες του εξωτερικού.

Διδάσκων

Το μάθημα εξετάζει το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της Σαντορίνης, εστιάζοντας στις μορφές που έχουν γεννηθεί τόσο από τις διεργασίες του ηφαιστειογενούς και σεισμικού υπεδάφους του νησιωτικού συμπλέγματος, όσο και ως συνθήκη κατοίκησης της γης στην καλντέρα και τους ποταμούς με τη χρήση των τοπικών υλικών.   

Διδάσκουσα