Ιστορία και Θεωρία 8

8ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4227
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
4

Μελέτη πλευρών του ελληνικού μοντερνισμού με αφετηρία θέματα της ελληνικής αρχιτεκτονικής του 20ού αιώνα. Εμβάθυνση στο ιστορικό και θεωρητικό υπόβαθρο αρχιτεκτονικών έργων και μελετών, συσχέτιση με τον ευρύτερο χώρο του διεθνούς μοντερνισμού και ένταξή τους στο πολιτισμικό πλαίσιο της εποχής ώστε να φωτιστεί το φιλοσοφικό και ιδεολογικό τους υπόβαθρο.

Διδάσκοντες

Η ελληνική τέχνη από το 1945 έως σήμερα. Κατευθύνσεις και επιρροές, ερμηνεία και αισθητική προσέγγιση.

Διδάσκων

Ανάδειξη των μεταλλαγών που χαρακτηρίζουν τις τελευταίες δεκαετίες τόσο τις πόλεις όσο και τις αντιλήψεις για αυτές. Αναφορά στη θεωρία της πολεοδομίας και του αστικού σχεδιασμού, όπως και στις προσεγγίσεις της μελέτης της πόλης», οι οποίες συνθέτουν τις αρχιτεκτονικές και πολεοδομικές αναγνώσεις του χώρου με οπτικές της ιστορίας, των κοινωνικών επιστημών και της ανθρωπογεωγραφίας.

Διδάσκοντες

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της αρχιτεκτονικής του Μεσαίωνα στην Ανατολή (ισλαμικής, σελτζουκικής, οθωμανικής, εκτός της βυζαντινής που ήδη έχει διδαχθεί) και τη Δύση, καθώς και αλληλεπιδράσεις Ανατολής- Δύσης.

Διδάσκουσα