Ε. Θ. Αρχιτεκτονικών Συνθέσεων 8ου

8ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4032
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3

Το μάθημα εστιάζει στη δημιουργία ψηφιακών αναπαραστάσεων κτηρίων στον Η/Υ με τη βοήθεια προγραμμάτων τρισδιάστατης απεικόνισης και επιχειρεί να αναδείξει το εργαλείο ως μέσο περαιτέρω διερεύνησης και κατανόησης της αρχιτεκτονικής σύνθεσης. Στόχος του μαθήματος είναι, μέσω της ψηφιακής απεικόνισης, η ανάπτυξη της αντίληψης και της έρευνας της συγκρότησης των κτηρίων της μελέτης χώρου, του φωτός, των υλικών και του χρώματος.

Διδάσκοντες

Διερεύνηση ζητημάτων «αστικότητας» και κατοίκησης, μέσω ιστορικής αναδρομής, και μέσα στο πλαίσιο των ιδεολογικών, κοινωνικών και οικονομικών δομών, με παράλληλη μελέτη θεμάτων κτιριολογικής, λειτουργικής και τυπολογικής ανάπτυξης, αρχιτεκτονικού συντακτικού. Ανίχνευση εννοιών, όπως αυτή της αστικής κατοικίας και του ανθρωπογενούς-τεχνητού περιβάλλοντος σε σχέση με το φυσικό, παράλληλα με την ανάλυση της αστικής κατοικίας σε σχέση με τα πρότυπα και τα στερεότυπα που επικρατούν σε κάθε εποχή, τα κοινωνικά μοντέλα και το εκάστοτε ιδεολογικό πλαίσιο.

Δεν θα διδαχθεί στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος