Ε. Θ. Αρχιτεκτονικών Συνθέσεων 8ου

8ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4032
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3

Δημιουργία ψηφιακής αναπαράστασης κτιρίου στον Η/Υ με τη βοήθεια προγραμμάτων τρισδιάστατης απεικόνισης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη δυνατότητα προσέγγισης «εκ των έσω», την παράμετρο του φωτός, την έκφραση των υλικών, την υφή και το χρώμα.

Διδάσκοντες

Εμβάθυνση σε ζητήματα αρχιτεκτονικής σύνθεσης από την αρχική φάση διατύπωσης της Κεντρικής Ιδέας και των αρχιτεκτονικών προσχεδίων, έως τη φάση των σχεδίων εφαρμογής και το εργοτάξιο.

Δεν θα διδαχθεί στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος