Ε. Θ. Ιστορίας και Θεωρίας 8ου

8ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4160
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3

Εμβάθυνση στο νόημα και στη λειτουργία της θεωρίας στη διαδικασία του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Μετά τη διδασκαλία μέσα από προηγούμενα μαθήματα, των βασικών εννοιών της θεωρίας και μετά την ευρεία προσέγγιση της ιστορίας και των κύριων προβλημάτων της σύνθεσης, οι σπουδαστές καλούνται να αντιμετωπίσουν τη διαμόρφωση των δικών τους, προσωπικών μέσων έκφρασης, μέσα από την εμβάθυνση και την κριτική θεώρηση ενός συγκεκριμένου γνωστικού πεδίου.

Διδάσκοντες

Το μάθημα συνίσταται σε σειρά παραδειγμάτων ζευγών αρχιτεκτόνων, αρχιτεκτονικών σχολών ή τάσεων, ταιριασμένων άλλοτε κατά παράδοση (ή ιστορική συγκυρία) και άλλοτε κατ' επιλογήν, έτσι ώστε μέσα από το κάθε θεωρούμενο δίπολο να αναφύεται προς ανάλυση και συζήτηση ένα, η περισσότερα ερωτήματα που απασχόλησαν την αρχιτεκτονική σκέψη της αντίστοιχης εποχής, με προσπάθεια αναγωγής τους στο παρόν, ή και στον διηνεκή προβληματισμό της αρχιτεκτονικής γύρω από την συγκρότηση του αντικειμένου της αφενός και της αποστολής της αφετέρου στο ευρύτερο πολιτισμικό πεδίο.