Ε. Θ. Ιστορίας και Θεωρίας 8ου

8ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4160
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3

Το μάθημα συνίσταται σε σειρά παραδειγμάτων ζευγών αρχιτεκτόνων, αρχιτεκτονικών σχολών ή τάσεων, ταιριασμένων άλλοτε κατά παράδοση (ή ιστορική συγκυρία) και άλλοτε κατ' επιλογήν, έτσι ώστε μέσα από το κάθε θεωρούμενο δίπολο να αναφύεται προς ανάλυση και συζήτηση ένα, η περισσότερα ερωτήματα που απασχόλησαν την αρχιτεκτονική σκέψη της αντίστοιχης εποχής, με προσπάθεια αναγωγής τους στο παρόν, ή και στον διηνεκή προβληματισμό της αρχιτεκτονικής γύρω από την συγκρότηση του αντικειμένου της αφενός και της αποστολής της αφετέρου στο ευρύτερο πολιτισμικό πεδίο.

Δεν θα διδαχθεί στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος