Ε. Θ. Πολεοδομίας 8ου

8ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4167
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Περίοδος: 
Εαρινή

Η ευρωπαϊκή πόλη, ως σημαντικό φαινόμενο του ευρωπαϊκού πολιτισμού, κύριο επίκεντρο ανθρώπινων δραστηριοτήτων στο παρόν και στο μέλλον και ως χώρος ανάπτυξης σημαντικών προβλημάτων που απαιτούν εύστοχες δράσεις σχεδιασμού και παρεμβάσεων για τον αστικό χώρο. Σημασία των αστικών πυρήνων των πόλεων. Τα κέντρα ως ουσιαστικός κοινωνικός χώρος. Νέα αστικά τοπία. Δημιουργική διαχείριση και προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς. Αστικός σχεδιασμός για το δημόσιο χώρο. Φυσικό περιβάλλον ως σημαντικό στοιχείο ανάπτυξης του αστικού χώρου. Η διάσταση της αειφορίας.

Διδάσκουσα

Εισαγωγή στις θεμελιώδεις ενότητες του πολεοδομικού σχεδιασμού (Γ.Π.Σ., Πολεοδομική Μελέτη, Ζ.Ο.Ε., χρήσεις γης). Βασικές έννοιες του δικαίου του περιβάλλοντος.

Άρθρο 24 του Συντάγματος. Περιβαλλοντική αδειοδότηση, Natura, δάση, αστικό πράσινο. Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Διδάσκων

Δεν θα διδαχθεί στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος

Ζητήματα Θεωρίας και Σχεδιαστικής Πρακτικής στην πόλη και την «περιφέρειά της». Βιώσιμη Ανάπτυξη και Ελληνική Πόλη. Αλλαγές στην κοινωνία και στον χώρο της πόλης και της «περιφέρειάς της». Αλλαγές στο τοπικό παραγωγικό σύστημα και «διαπεριφερειακές» συνεργασίες. Αλλαγές στη δομή και τα χαρακτηριστικά της απασχόλησης. Χαρτογράφηση κοινωνικο-οικονομικών παραμέτρων. Σχεδιασμός και βιώσιμη ανάπτυξη: έρευνα, τεχνολογία, νέες σχεδιαστικές πρακτικές Οι μελέτες περίπτωσης περιλαμβάνουν την αναζήτηση και μεθοδολογική προσέγγιση χωρικών ζητημάτων που αναγνωρίζουν οι σπουδαστές στην πόλη.

Δεν θα διδαχθεί στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος