Ε. Θ. Αρχιτεκτονικού Χώρου και Επικοινωνίας 8ου

8ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4027
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Δεν θα διδαχθεί στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος

Εμβάθυνση στο σχεδιασμό στοιχείων που ορίζουν τον αστικό χώρο. Η αφίσα: εργαλεία σύνθεσης, τρόποι επικοινωνίας.

Διδάσκοντες

Δεν θα διδαχθεί στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος

Ο φιλοσοφικός και αρχιτεκτονικός λόγος της Ευρωπαϊκής Νεωτερικότητας, από την Αναγέννηση του 15ου αιώνα έως την Σύγχρονη Εποχή.

Διδάσκων

Δεν θα διδαχθεί στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος

Διερεύνηση της  διαδικασίας ‘μετεγγραφών’ από τον  γραπτό Λόγο στον Χώρο με στόχο τον σχεδιασμό μιας κατασκευής. Με αφετηρία επιλεγμένα κείμενα, θα επιχειρηθούν συσχετίσεις νοήματος και  δομής για τον σχεδιασμό της δράσης και του σκηνικού τοπίου που την συν διαμορφώνει, σε συγκεκριμένο (η μη ) τόπο.

Διδάσκουσα

Δεν θα διδαχθεί στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος