Ε. Θ. Πολεοδομίας 9ου

9ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4102
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Περίοδος: 
Χειμερινή

Εφαρμογές των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΠΣ) και ψηφιακών συστημάτων ανάλυσης στο σχεδιασμό του χώρου και στην οργάνωση των πολεοδομικών ενοτήτων. Νέες μέθοδοι ανάλυσης των χρήσεων γης και των χωρο-οικονομικών μορφωμάτων σε πολεοδομικό και χωροταξικό επίπεδο.

Διδάσκοντες

Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (Ν.Ο.Κ.). Αποσαφήνιση βασικών ορισμών : π.χ. γήπεδο, ακάλυπτος χώρος, εξώστης, ελαφρές, πρόχειρες, λυόμενες κατασκευές. Ανάλυση βασικών εννοιών δόμησης: χρήση κτιρίου, αρτιότητα και οικοδομησιμότητα ενός οικοπέδου, συντελεστής δόμησης, συντελεστής όγκου, αυθαίρετη κατασκευή, άδεια δόμησης. Φυτεμένα δώματα, κίνητρα για τη δημιουργία κτιρίων ελάχιστης ενεργειακής κατανάλωσης και κίνητρα για την περιβαλλοντική αναβάθμιση και βελτίωση της ποιότητας ζωής σε πυκνοδομημένες και αστικές περιοχές.

Δεν θα διδαχθεί στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος