Ε. Θ. Αρχιτεκτονικού Χώρου και Επικοινωνίας 9ου

9ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4072
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Δεν θα διδαχθεί στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος

Το νέο αυτό μάθημα έχει ως αφετηρία την διαπίστωση πολλαπλών ιδεολογικών συγκρούσεων που χαρακτηρίζουν τη σύγχρονη εποχή. Πεδίο ενδιαφέροντος είναι πώς οι συγκρούσεις αυτές αφήνουν υλικά αποτυπώματα στον δημόσιο χώρο της πόλης.

Στόχος του μαθήματος είναι η διατύπωση μίας αρχικής βάσης κεντρικών εννοιολογικών εργαλείων ως σχεδιαστικών αρχών για έναν σύγχρονο διεπιστημονικό διάλογο ανάμεσα στην αρχαιολογία, την αρχιτεκτονική, τον δημόσιο χώρο και το τοπίο.

Δεν θα διδαχθεί στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος

Διερεύνηση τόσο σε επίπεδο γενικής θεωρητικής όσο και σε επίπεδο αισθητικής ή συνθετικής διαπραγμάτευσης, της δυνατότητας προσέγγισης της έννοιας του χρόνου, και της λειτουργίας του ως βασικού παράγοντα στην πράξη της Αρχιτεκτονικής και της Τέχνης.

Διερεύνηση της έννοιας του χρόνου σε σχέση με την Αρχιτεκτονική, αλλά και με τη Λογοτεχνία, τον Κινηματογράφο, το Θέατρο, τη Μουσική, τη Ζωγραφική και τη Γλυπτική, το Βιομηχανικό Σχέδιο, τον Σχεδιασμό του Τοπίου, όπως και σε σχέση με επιστημονικές προσεγγίσεις.

Δεν θα διδαχθεί στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος