Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός 5_N: Ένταξη Δημόσιου κτιρίου

5ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4233
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
8
Περίοδος: 
Χειμερινή

Ένταξη νέου δημόσιου κτιρίου (πολιτιστικού, εκπαιδευτικού, κοινωνικού κ.α. χαρακτήρα) σε υφιστάμενο περιβάλλον με χωρικές ποιότητες και σημαντικές αρχιτεκτονικές αξίες. Τεκμηρίωση και διατήρηση των αξιών αυτών με αναλυτικό – ερμηνευτικό τρόπο. Έμφαση σε θέματα αντίληψης και οικειοποίησης του χώρου, σύνθεσης κατ’ έκταση επαναλαμβανόμενων στοιχείων και οργανικής σχέσης κλειστού και υπαίθριου χώρου, ένταξη στο περιβάλλον της γειτονιάς και στον αστικό ιστό.

 

Το θεωρητικό και σχεδιαστικό ζήτημα της «ένταξης» και της «περιβαλλοντικής» διάστασης αντιμετωπίζεται όχι σαν ειδική περίπτωση αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, αλλά  ως καθολική  συνθήκη  και γενικότερο θεωρητικό πλαίσιο νοηματοδότησης της αρχιτεκτονικής δημιουργίας.

Η μέθοδος θεωρητικής και σχεδιαστικής προσέγγισης, ανάλογα με την έμφαση στις επιμέρους παραμέτρους διακρίνεται σε τρεις κατευθύνσεις.

 

 

Ένταξη σύγχρονου κτιρίου στο περιβάλλον παραδοσιακών οικισμών και του ευρύτερου φυσικού τοπίου τους και αντιμετώπιση της νέας αρχιτεκτονικής δημιουργίας μέσα από τη μεθοδική ανάλυση και ερμηνεία των αρχιτεκτονικών αξιών και της φυσιογνωμίας του τόπου.

 

Διδάσκοντες

 

Ένταξη σε αστικό περιβάλλον ιδιαίτερου αρχιτεκτονικού χαρακτήρα και αντιμετώπιση της νέας αρχιτεκτονικής δημιουργίας μέσα από τη διαχείριση του κενού και των ορίων του χώρου της επέμβασης καθώς και τη μορφή και τις αξίες του αστικού ιστού, διερευνώντας παράλληλα τα ίχνη του χρόνου μέσα από την αναζήτηση της μνήμης και της ιστορίας.

 

Διδάσκοντες

 

Θεωρητική και σχεδιαστική διερεύνηση της χωρικής δομής και μορφής υφιστάμενου κελύφους. Σχέση του κελύφους με τον αστικό ιστό και την κοινωνική-πολιτισμική συγκρότηση του ευρύτερου χώρου της πόλης. Σχέση του εσωτερικού χώρου με το κέλυφος και τον εξωτερικό χώρο. Λειτουργική και εννοιολογική διερεύνηση εναλλακτικών δυνατοτήτων μετασχηματισμών των χωρικών δομών και μορφών του κελύφους.

 

Διδάσκων