Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός 5_N: Ένταξη Δημόσιου κτιρίου

5ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4233
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
8
Περίοδος: 
Χειμερινή

 

Ένταξη σύγχρονου κτιρίου στο περιβάλλον παραδοσιακών οικισμών και του ευρύτερου φυσικού τοπίου τους και αντιμετώπιση της νέας αρχιτεκτονικής δημιουργίας μέσα από τη μεθοδική ανάλυση και ερμηνεία των αρχιτεκτονικών αξιών και της φυσιογνωμίας του τόπου.

 

Διδάσκοντες

 

Ένταξη σε αστικό περιβάλλον ιδιαίτερου αρχιτεκτονικού χαρακτήρα και αντιμετώπιση της νέας αρχιτεκτονικής δημιουργίας μέσα από τη διαχείριση του κενού και των ορίων του χώρου της επέμβασης καθώς και τη μορφή και τις αξίες του αστικού ιστού, διερευνώντας παράλληλα τα ίχνη του χρόνου μέσα από την αναζήτηση της μνήμης και της ιστορίας.

 

Διδάσκουσα

 

Θεωρητική και σχεδιαστική διερεύνηση της χωρικής δομής και μορφής υφιστάμενου κελύφους. Σχέση του κελύφους με τον αστικό ιστό και την κοινωνική-πολιτισμική συγκρότηση του ευρύτερου χώρου της πόλης. Σχέση του εσωτερικού χώρου με το κέλυφος και τον εξωτερικό χώρο. Λειτουργική και εννοιολογική διερεύνηση εναλλακτικών δυνατοτήτων μετασχηματισμών των χωρικών δομών και μορφών του κελύφους.

 

Διδάσκοντες