Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός 9: Αστικός σχεδιασμός

9ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4216
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
8
Περίοδος: 
Χειμερινή