Ε. Θ. Αρχιτεκτονικών Συνθέσεων 9ου

9ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4186
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Περίοδος: 
Χειμερινή

Διερεύνηση της κίνησης ως στοιχείο ανάλυσης και σύνθεσης του αρχιτεκτονικού χώρου. Η κίνηση αντιμετωπίζεται όχι μόνο ως συνθήκη λειτουργικής διασύνδεσης δραστηριοτήτων και ενοτήτων αλλά ως συνθετική συνθήκη συγκρότησης της αντίληψης που αποκαλύπτει και καθορίζει σχέσεις και ποιότητες χώρου ως αναπόσπαστο τμήμα της αρχιτεκτονικής πρότασης. Επιλέγονται παραδείγματα υλοποιημένα ή όχι στα οποία η κίνηση αποτελεί σημαντικό στοιχείο της συνθετικής διαδικασίας και αναλύεται και αναδεικνύεται το στοιχείο της κίνησης μέσω στατικών αναπαραστάσεων.

Δεν θα διδαχθεί στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος

Κατ’ επιλογήν μάθημα του 9ου εξαμήνου με στόχο να εισαγάγει μια μεθοδολογική προσέγγιση για την ανάλυση και την ερμηνεία των βασικών παραμέτρων που συμμετέχουν στην διαδικασία του αστικού σχεδιασμού. Σύμφωνα με την ισχυρή πεποίθησή μας ότι ο αστικός σχεδιασμός δεν μπορεί να υπάρξει εν κενώ, αυτή η σειρά μαθημάτων θα προσπαθήσει να διατυπώσει μερικά από τα κύρια ζητήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της αναλυτικής διαδικασίας του σχεδιασμού. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας η σημασία της ταυτότητας του τόπου αποκτά έναν κεντρικό ρόλο.

Διδάσκοντες