Κατεύθυνση Α - "Έρευνα στην Αρχιτεκτονική: Σχεδιασμός - Χώρος - Πολιτισμός"

Υποχρεωτικά
α. Η Διερεύνηση της Αρχιτεκτονικής Γνώσης
β. Η Εμβάθυνση στην Αρχιτεκτονική της Γνώσης
γ. Η Παράσταση της Αρχιτεκτονικής Γνώσης

Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα

δ. Η Συγκρότηση της Αρχιτεκτονικής Γνώσης δια του Σχεδιασμού