Τhursdays 21/2 lesson

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Saturday 16.2.2019

PAINTING

The 1st  lesson will take place in the amphitheater MAH,  2nd floor, Tositsa building, Thursday 21/2, at 12:00 o’ clock .

Please meet us there.

Thank you

The teaching groups