ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

4th Semester
Course Code: 
4345
Type: 
Compulsory Course
Teaching Hours: 
4
Period: 
Εαρινή
Domain: 
Dept. ΙΙΙ
Dept. Ι
Dept. IV
Course Format: 
Theory - Exercise
English translation unavailable for .