Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός 8Α: Αρχιτεκτονική υπαίθριων δημοσίων χωρών σε αστικό και φυσικό τοπίο

8th Semester
Course Code: 
4236
Type: 
Compulsory Course
Teaching Hours: 
8
Period: 
Εαρινή
Domain: 
Dept. Ι
Dept. II
Dept. ΙΙΙ
Course Format: 
Design - Theory

This course studies the basic problems associated with the design of public buildings. It also concerns the integration of architectural design and technology, the integration of such buildings into the urban fabric, their limitations of development and height, their spatial organization and character of their interior and exterior space, the materials and the design. Emphasis is given on buildings with programs such as amphitheater, exhibition spaces, and libraries. Construction drawings and details in scales 1:50 to 1:10 are produced.
 

Teachers