ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΙΙ: ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ