Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΑΣ Ι: ΤΟ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ.