Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΙ: ΤΟ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ